A Kínai Orvoslás diagnosztikája és terápiája

A Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyászat diagnosztikai és terápiás eljárásai nagy mértékben különböznek a nyugati orvoslásban "megszokott" diagnosztikai és kezelési eljárásoktól, módszerektől.

A Kínai Gyógyászat nem alkalmaz a nyugati orvoslásban használatos elektromos berendezéseket, gépeket, műszereket, képalkotó diagnosztikai eljárásokat. Erre természetesen nem is lett volna módja az elmúlt évezredek során. Ezzel szemben azon az egyszerű, de igaz elven nyugszik, hogy minden belső fizikai vagy energetikai elváltozás valamilyen nyom formájában a fizikai testen kívülről is látható, érzékelhető. A Kínai Diagnosztika alapvetően holisztikus, azaz a teljes embert (fizikai, érzelmi és mentális diszpozíciókat egyaránt figyelembevevő) áttekintő elemzést és megfigyelést tesz szükségessé, pontosan meghatározott és lefektetett rendszerező elvek szerint.
A diagnózis felvétele az alábbi négy alapvető módszer segítségével történik:

Megtekintés

Adott szempontok szerint a fizikai test bizonyos részeinek (nyelv, fül, köröm, haj, bőr, stb) elváltozásait vesszük szemügyre. A bőrön pontokat, kitüremkedéseket, elszíneződéseket keresünk, melyek helye, alakja, színe fontos információkat hordoz. Ezen kívül megfigyeljük a beteg testalkatát, gesztusait, mozgását, stílusát, általános attitűdjét. A megfigyelés már a beteg megjelenésekor, a bemutatkozáskor elkezdődik

Meghallgatás - Megszaglás

A meghallgatás lényege a hanghordozás, beszédstílus, légzés figyelmes meghallgatása. Az esetleges dadogás, hadarás, vagy éppen lassú, vontatott beszéd, a magas vagy épp túl mély hang, éles hanghordozás vagy zavaros beszéd, mind-mind fontos információkat hordoznak a testben zajló folyamatokról. A megszaglás során a kilélegzett levegő, a bőr, izzadtság stb. megszaglására koncentrálunk

Megtapintás

A megtapintás elsősorban a pulzusnak, illetve az alhas területének a megtapintását jelenti. A pulzus megtapintásának semmi köze a nyugati orvoslásban is ismert pulzustapintáshoz. A Kínai Diagnózis felvételében a pulzus alapvető jelentéssel bír a Belső Szervek illetve Szervrendszerek egyensúlyi állapotának meghatározásában. Az ujjainkkal érzékeljük a vér áramlásának minőségét, tehát nem csak a pulzusszámot. (bár természetesen annak is van jelentősége) Minden tapintott pontban a véráram minőségét egy átgondolt és szabályozott ismérvrendszer alapján leírva jegyezzük fel. Magyar fordításban ezek az ismérvek úgy hangzanak, mint pl. "feszült, pattanó, lopakodó, húrszerű", stb.
A pulzus megtapintása mellett sok orvos használja még a has tapintását, azaz a hasdiagnosztikát is, melynek során az alhas egyes régióit megtapintva kaphatunk képet a szervezetben zajló kóros folyamatokról

Kikérdezés

A kikérdezés során pontosan meghatározott kérdéseket teszünk fel a beteg étkezési, alvási, életviteli, stb. szokásairól, azok megváltozásáról. A kérdések lefednek minden olyan területet, melyek hasznos információkat hordozhatnak a diagnosztika szempontjából. Fontos szempont a változások keresése. Azaz arra koncentrálunk, hogy a beteg szokásai, ízlése, vágyai, egyénisége, érzelmi diszpozíciója illetve fiziológiás folyamatai változtak-e, és ha igen, a változás hogyan köthető össze a betegség megjelenésével, kialakulásával. Mindezen információkat összegyűjtve azokat egy jól meghatározott rendszerbe, szisztematizált, meghatározó paradigmákon nyugvó rendező elvek környezetébe helyezzük, maga a végeredmény pedig a Kínai Diagnózis

Az ember fizikai testét egy úgynevezett étertest fedi, azaz hálózza be, melyet pontosan úgy kell elképzelnünk, mint egy sűrű szövésű halászhálót, ami ráborul a szemmel látható fizikai testünkre, annak immanens részét képezve. Ebben az étertestben áramlik a Qi, azaz egy olyan energiatípus, mely a világ összes élő szervezetének éltető erejét képezi. Ahogyan a halászhálónak is vannak vastagabb, erősebb kötélből álló tartókötelei (pl. az oldalukon), úgy ennek az étertestnek is vannak olyan csatornaszálai, amelyek valamivel vastagabbak és szélesebbek a többinél. Ezek a csatornák (jingluo) a Kínai Orvoslásban kitüntetett szerepet játszanak, ugyanis ezeken keresztül befolyásolni lehet a háló többi részében keringő energia mennyiségét, minőségét. A háló nemcsak a test külső részét öleli körül, hanem minden egyes kicsi vagy nagy belső anatómiai képletet is, azaz minden szervet, csontot, izmot, eret, sejtet. Igy a hálóban áramló Qi energia mennyisége és minősége alapvetően befolyásolja minden szervünk, szövetünk, sejtünk működését.

A látható szervi elváltozások csak azután jönnek létre, miután az adott szervet körülvevő hálószövet működése energetikailag megsérül. A fizikai elváltozások tehát mindig csak következményei az energetikai elváltozásoknak, és bizonyos időbeli késéssel követik azt.

A kínai orvoslás Belső Szervei - még ha magyarul úgy is fordítjuk őket, mint vastagbél, gyomor, szív, lép, tüdő, stb. - egyáltalán nem azonosíthatóak a hasonló nevő anatómiai képletekkel. Sokkal célravezetőbb anatómiai képletek helyett energetikai funkciókról beszélnünk. Lényeg, hogy amíg a nyugati orvostanban egy adott szerv sejtek/szövetek összessége, addig a Kínai Orvoslás Szervei különböző funkciók összességei. Egy-egy szervhez vagy szervrendszerhez adott működési funkciók tartoznak, és ezen működési funkciók együttesét nevezzük az adott Kínai Szervnek. Tehát nem anatómiai, hanem működési, funkcióbeli meghatározások alapján beszélünk egyes Szervekről. (ezért is írjuk őket nagy kezdőbetűvel). Azért mondjuk, hogy a Kínai Orvoslás energetikai szemléletű, mert a Belső Szervek, illetve funkciók a működéshez nem meglepő módon energiát igényelnek. Ezt az energiát a fent említett csatornák közvetítik az egyes Szervek felé, mely csatornák a fentiek alapján szükségképpen szintén nem anatómiai képletek. Behálózzák az egész testet, szétterítik, szétosztják, vezetik a szükséges mennyiségű és típusú energiát a különböző funkciókhoz. Ezeken a vezetékeken kitüntetett pontok helyezkednek el, melyek kezelése, megszúrása, stimulálása az akupunktúra illetve tuina masszázs feladata.

A csatornákban áramló Qi energiát a mai nyugati tudomány egyelőre nem tudja sem mérni, sem közvetlenül érzékelni. Ez természetesen nem meglepő, hiszen a nyugati tudomány ismeretei mindig az adott korban rendelkezésre álló mérőműszerek és eszközök fejlettségi szintjétől függenek. Nem is olyan régen még a rádióhullámokat sem tudtuk detektálni, azok mégis léteztek. A fizikatudomány ma is így van sokféle energiatípussal, vannak olyanok, amiknek csak a hatását tudjuk érzékelni, magát a hatást létrehozó energiát nem. Ilyen pl. az egyszerű gravitációs erőteret fenntartó energia, amiről még szinte semmit sem tudunk, vagy ilyenek az ún. erős és gyenge kölcsönhatásokat létrehozó energiák. Annak ellenére hogy a Qi energia valódi mibenlétét a ma rendelkezésünkre álló eszközökkel éa nyugati tudományos módszereink segítségével még nem tudjuk, a hálózat vezetékei megfelelő technikai eljárással megmutathatóak. A csatornáknak több - fizikailag kimutatható - sajátosságuk van, melyek környezetüktől eltérővé teszik őket, így létezésük, lefutásuk egyértelműen kimutatható. Hazánkban dr. Eőry Ajándok orvos-biofizikus végzett e téren kiemelkedő kutatásokat. Az alábbiakban néhány példát sorolunk fel az akupunktúrás pontok és vezetékek fizikai tulajdonságai közül:

 • a csatornák lefutásuk mentén lazább szövetszerkezetűek, így pl. jobban vezetik a hangot a környezetüknél
 • az akupontok CO2 kibocsájtása nagyobb mértékű a környezetükhöz képest
 • az akupontok elektromos ellenálása jóval kisebb, mint környezetüké
 • az akupontok az infravörös tartományba eső fényt bocsájtanak ki
 • a csatornák belsejében megemelkedett fehérjetranszport zajlik
 • A csatornáknak tehát vannak kitüntetett pontjaik. Ezekbe a kitüntetett pontokba hajszálvékony tűket lehet szúrni. A tűk beszúrása nyomán egyrészt megváltozik a csatornák ún. akciós potenciálja, másrészt pedig a megfelelő pontok kiválasztásával a folyókba telepített gátak nyitásához és zárásához hasonló módon szabályozható az áramló Qi energia mennyisége. Ezek a tűk nem hasonlítanak az orvosi fecskendőtűkre, azoknál sokkal vékonyabbak, általában rozsdamentes acélból készülnek, hajszálvékonyak (0.2-0.3 mm), gyakorlatilag akár ujjaink köré csavarhatjuk őket. A tűket az elérni kívánt hatástól függően néhány másodperc és 30 perc közötti időtartamra szúrjuk be. A rövidebb időtartamok egyrészt akut, heveny esetekben, másrészt kicsi gyermekeknél használatosak. Az akupunktúrás kezelés nem okoz fájdalmat. Pontosabban az a félelem, miszerint a tűk beszúrása fájdalmat okoz, alaptalan. A hajszálvékony tűk ügyes kézben szinte észrevétlenül kerülnek be a bőr alá. Természetesen az érzékeny pontok kezelése érezhető, a Qi áramlásának megváltozása egyfajta nyomó/feszítő jellegű érzést ad, de könnyedén elviselhető. Zsibbadáshoz, enyhe nyomáshoz hasonló érzés. Ez a "Qi megérkezésének" jele, az energiaáramlás megváltozására utal és a gyógyulás irányába tett lépés jele

  A manuálterápia a Kínai Orvoslás egyik legfontosabb terápiás eljárása. Régebbi, köznyelvben használatos neve anmo, a mai kínai orvosi nyelvben azonban a tuina kifejezést használják. Számos különböző technikát alkalmaz a kívánt hatások elérésére. Ezek a technikák némileg eltérnek más masszázsoknál alkalmazott technikáktól, mert itt egyáltalán nem relaxáló masszázsról van szó, hanem célzott gyógyításról. Természetesen a tuina egészséges embereken is alkalmazható, kellemes, nyugtató hatás érhető el vele, azonban eredeti célja nem ez, hanem konkrét megbetegedések gyúgyítása.

  A technikákat a kezelés elve határozza meg. Azt kell tudnunk, hogy hol és milyen hatást kívánunk elérni. Ezeknek a hatásoknak az elérésére több mint 30 féle egyszerű kéztechnikát, valamint számos összetett, bonyolult technikát alkalmazunk.

  Mind a tűszúrásos terápia, mind a manuálterápia szerves kiegészítő része a moxibustio és köpölyözés. A köpölyözés során vákumos üvegcsészéket helyezünk a test megfelelő pontjaira. A köpölyben lévő levegőt a felhelyezés előtt felforrósítjuk, aminek hatására az kitágul. A csészét a testfelületre helyezve a köpölybe zárt levegő hűlni kezd, közben térfogata csökken, így szívó hatást fejt ki a bőr alatti kötőszövetekre illetve izomzatra. (alkalmazunk vákumos megoldással működő köpölyöket is). Mindezek eredménye a Qi és a Xue (a kínai értelmezésű Vér) áramlásának megváltozása, élénkülése, illetve a spasztikus izomzat által komprimált csatornák kitágulása.

  Moxa kezelés során szivarhoz hasonló méretű és formájú, gyógynövényből (általában üröm alapú - Folium Artemis Argyi) sodort rúddal vagy speciális labdacsokkal melegítjük a meghatározott pontokat. Ezek az eljárások a legősibb terápiás eljárások közé tartoznak, és az évezredek során rendkívül hatékonynak bizonyultak.

  A Hagyományos Kínai Orvoslás a nyugati közgondolkodásban gyakorlatilag egyet jelent az akupunktúrával és akupresszúrával. Azonban ez a kialakult kép egyáltalán nem fedi a valóságot. A Kínai Orvoslás terápiás eszközei közül az egyik nagyon fontos elem a farmakológia, azaz a gyógynövények és az ezekből készült receptek alkalmazásának tudománya.

  A Kínai Orvoslás receptjei teljes mértékben a természetben fellelhető növényi, ásványi és ritkán állati eredetű alapanyagokból állnak. Semmiféle mesterséges, kémiai úton előállított anyagot nem tartalmaznak. A receptek, gyógynövény készítmények a felhasználási igények szerint forrázatok (levesek), tinktúrák, garnulátumok, golyócskák, krémek formájában készíthetőek és érhetőek el.

  A Kínai Gyógyászatban használatos gyógyszerek hatásmechanizmusa természetesen a Kínai Orvoslás alapelméletein nyugszik. Fontos tehát tudnunk, hogy a Kínai Gyógynövények nem attól azok, hogy Kínában teremnek. Nagy részük azonosítható hazánkban is megtermő növényekkel. Kínai Gyógynövénnyé a felhasználásuk módszere, filozófiája révén válnak.

  A korabeli kínai analógiás gondolkodásnak megfelelően a gyógyszerkeverékek összetételét a császári udvari berendezkedéséhez hasonlították. Ennek alapján minden gyógykészítmény tartalmaz egy ún. "Uralkodót", azaz a legfontosabb vezető összetevőt, ezen kívül tartalmaz "Minisztereket", "Segédeket", "Követeket", melyek feladata sokrétű. (egymás hatásának erősítése, az adalék anyagok harmonizálása, egyes hatásainak kiküszöbölése vagy megváltoztatása, illetve a célzott Szervbe vagy Csatornába történő bejutás elősegítése)

  A farmakológia szélesebb értelmezésben kitejed a táplálkozástudományra is. Hagyományosan egyes betegségek kezelésekor a Kínai Gyógyászat komplex terápiát alkalmaz, azaz az akupunktúra, manuálterápia mellett gyógykészítményt is javasol, illetve előír bizonyos célzott módosításokat az étkezés, táplálkozás terén.

  A Hagyományos Kínai Orvostudomány nyugati társához hasonlóan az ismert és használatos gyógynövényeket egy komplex, nagy terjedelmű kiadványban, az ún. Kínai Materia Medica-ban tartja nyilván.

  A Hagyományos Kínai Gyógyászat táplálkozástudományi ismeretei felbecsülhetetlen értéket képviselnek. Természetszerűleg mentesek minden divathóborttól, értelmetlen és testpusztító diétától, azonban az elmélet pontosan és világosan megfogalmazza az egyes megbetegedések esetében szükséges gyógynövényeket, gyógynövényekből összeállítható ún. receptúrákat és étrendváltoztatást, illetve útmutatásokat ad az egészség személyre szabott megőrzéséhez.

  Azok számára, akik tájékozottabbak a kínai gyógynövények terén, hasznos segítség lehet az a letölthető táblázat, mely abc sorrendben közel 1000 kínai gyógynövény latin megnevezését is tartalmazza.

  Gyógynövény táblázat letöltése
  A Kínai Légzés- és Mozgásgyógyászat egy óriási komplexum, melyet a legkorábbi időkben daoyin néven foglaltak össze. Ebből a hatalmas komplexumból fejlődtek, illetve váltak ki később a széles körben ismert mozgásirányzatok (pl. a qigong, vagy a taiji). A daoyin mozgáskomplexumra egyaránt hatott az ősi kínai taoista gondolatvilág, és a később Kínába került buddhista gondolkodásmód és gyógyászat. Érdekes módon a buddhista gyógymódok a Kínai Orvoslás többi részét semmilyen mértékben nem befolyásolták, kizárólag a légzés - és mozgásgyógyászatra illetve a kínai harcművészetekre gyakoroltak az idők során jelentős hatást.

  A mozgáskomplexum két nagy részre bontható: neigong és waigong gyakorlattípusokra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amíg a neigong gyakorlatok inkább a belső világunkra koncentrálva érik el a Qi megfelelő mozgatását, addig a waigong gyakorlatokban jóval több a külső elem, a mozgás. Léteznek olyan gyakorlatok, melyek egy-egy adott Szerv működésére vannak hatással, míg más gyakorlatok általánosabb módon, kevésbé szűk spektrumban hatnak. Örvendetes módon a Kínai Mozgásgyógyászat különböző ágai is egyre nagyobb méretekben terjednek a nyugati világban, annak ellenére, hogy ezekhez esetenként jóval több kitartás és akaraterő szükséges, mint amennyit a nyugati ember szivesen szán saját problémái megoldására. A kínai orvosok a kórházakból hazatérő betegeknek rendszeresen írnak elő légzés-és mozgásgyakorlatokat. Ezeknek a gyakorlatoknak a hatása nem azonnal mutatkozik meg, azonban a rendszeresen végzett gyakorlatok az idő múlásával rendkívül hatékonyak.

  Intézetünkben lehetőség van az alábbi qigong, illetve daoyin rendszerek elsajátítására, megtanulására:

  A ZhiNeng QiGong az egyik legjelentősebb és leghatékonyabb qigong stílus, melynek alapítója Dr. Ming Pang ma is aktívan tanít, dolgozik, gyógyít Kínában. Az általa megalapított stílus egyedülálló abban is, hogy Kínában hosszú időn át működött egy kórház, melyben több ezer beteget kizárólag ennek a stílusnak a gyógyítási metódusával kezeltek, rendkívüli hatékonysággal.

  A WuShuang DaoYin® Gerinctorna az ősi kínai mozgáskomplexumnak egy részét, a speciálisan a gerincet gyógyító gyakorlatokat tartalmazza. A WuShuang DaoYin® Gerinctorna az elmúlt évek során betegek, gerincpanaszokkal és fájdalmakkal küzdők százainak panaszait szüntette meg tökéletesen. Alkalmas természetesen arra is, hogy a mozgásszegény életmódot élők, számítógép előtt ülők, stresszes munkakörülmények között dolgozók egyszerűen és hathatósan szüntessék meg örökös hátfájdalmukat.