Kínai Orvostan Kar

  • Következő évfolyam: 2018. szeptember 15.
  • Időtartam: 4 év
  • Óraszám: 480 oktatási óra (80 nap)
  • Helyszín: Budapest

A Hagyományos Kínai Orvostan Kar tematikája neves kínai Hagyományos Kínai Orvostudományi egyetemek oktatási programján alapul. A képzés anyaga szakmailag teljes mértékben koherens a Kínában működő Hagyományos Orvostudományi egyetemek szakmai anyagával, igy a világon bárhol helytálló tudást ad. A magyar nyelven folyó oktatás során eredeti, kínai nyelvű egyetemi orvostani tankönyveket használunk, a hallgatók számára egyes tanegységekből az oktatás vázát leképező magyar nyelvű jegyzeteket biztosítunk. A teljes képzés 4 éven át tart, ugyanis a Hagyományos Kínai Orvoslás autentikus tanainak felsőfokú szintű elsajátításához időre van szükség. Oktatóink mindannyian orvosok, a nyugati orvosi tantárgyakat nyugati orvosi végzettségű kollégáink, míg a kínai orvosi tantárgyakat Kínában végzett, akupunktőr-kínai orvosi végzettségű kollégáink oktatják. Vendégoktatóként tolmács segítségével alkalmanként kínai nemzetiségű kínai orvos kollégáink is tartanak kurzusokat.

Az első két év valójában alapozás. Ezen idő alatt a hallgatók megtanulják a Kínai Orvoslás teljes alapelméletét, teljes körű diagnosztikáját, megismerkednek a meridiánrendszerrel, megismerik a Szervek és szubsztanciák közti élettani és kórtani összefüggéseket, és magas szinten megtanulják az egyensúlytalanságok hatékony kezelését az akupontok használatán keresztül. Tanulmányaikban idáig eljutva a hallgatók képesek lesznek adott betegségeket diagnosztizálni a Kínai Orvoslás keretein belül, illetve képesek lesznek ezen egyensúlytalanságok pontnyomásos technikákkal történő gyógyítására.

A második két évben kerülnek sorra a Hagyományos Kínai Orvoslás magasabb szintű szaktárgyai. A Gyógynövénytan és Recepttan órákon a hallgatók megismerik a a Kínai Orvoslásban használatos gyógynövények és gyógynövény kombinációk hatásmechanizmusát, a szaktárgyak keretében pedig konkrét belgyógyászati, nőgyógyászati, ill. gyermekgyógyászati megbetegedések gyógyítását. A negyedik évben integratív szemlélet keretében ismerkednek a leggyakoribb megbetegedések nyugati orvosi és kínai orvosi szemléletével és gyógyításával. Betekintést kapnak a több ezer éves kínai kultúrtörténetbe, illetve a Kínai Orvoslás ősi emblematikus írásos dokumentumaiba. Mindezek mellett rendszeresen tartunk év közbeni speciális kollégiumokat, melyeken a hallgatók egyéni érdeklődés szerint juthatnak speciális ismeretekhez.

Az egyes tantárgyak, tanegységek meghallgatása után a hallgatók minden tantárgyból vizsgát tesznek, majd a 2. év végeztével szigorlati vizsgára, a 4. év végeztével pedig záróvizsgára kerül sor. A tanulmányok csak sikeres vizsgateljesítések után folytathatók. A tanultak alkalmazását a folyamatos év közbeni rendelői gyakorlatok segítik. A 4 éves képzés tehát egyedülálló mélységben ismerteti meg a hallgatókat az ősi kínai orvostudomány autentikus elméletével és gyakorlatával.

A képzés részletei

Minden olyan természetgyógyászattal foglalkozó vagy foglalkozni kívánó számára, aki az elérhető legmagasabb szinten szeretné elsajátítani a Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyászat elméletét és gyakorlatát. A képzés magyar nyelven folyik
Iskolánk - Magyarországon egyedülálló - magas színtű szabadegyetemi jellegű képzés, amely középiskolai végzettség felett mindenki számára nyitva áll.

A képzés nem állami képzés, hanem iskolarendszeren kívüli szabadegyetemi jellegű oktatás. A végzettség nem állami végzettség, orvosi végzettséget, doktori címet nem ad. Ennek megfelelően képzésünk akupresszúra képzésnek minősül. Célunk a jelenlegi törvényi szabályozás kereti között és annak szellemével összhangban a legmagasabb szintű kompetencia biztosítása azok számára, akik komolyan érdeklődnek a gyógyítás és komplex filozófia eme ága iránt.

A megszerzett tudást végzett hallgatóink akár akupresszőrként (állami ETI-GYEMSZI-ENKK-ÁEEK vizsga letétele után), akár bármilyen más természetgyógyászati tevékenységet segítve alkalmazhatják.

A teljes képzés befejeztével a hallgatók sikeres záróvizsga után a Kínai Gyógymódok Akadémiájának saját szabadegyetemi, 4 évről szóló kínai - angol - magyar nyelvű tanúsítványát kapják, illetve kérésre az ETI-GYEMSZI-ENKK-ÁEEK állami akupreszőr szakvizsgához szükséges akupresszúra tanfolyami végzettséget igazolunk végzett hallgatóink számára. Az akupresszúra tanfolyami igazolás mellett hallgatóink kérésre egy rövid CPR gyakorlati képzés után a ETI-GYEMSZI-ENKK-ÁEEK EÜ. ALAPMODUL vizsgához szükséges tanfolyami végzettségről szóló igazolást is kaphatnak. Ezen kívül - kiegészítő képzést vállalva - ETI-GYEMSZI-ENKK-ÁEEK AMM szakvizsgához szükséges tanfolyami végzettség megszerzésére is van lehetőség. Mivel a karon egyébként is okatott tantárgyakat beszámítjuk, így ezen végzettségek/igazolások megszerzése Akadémiánkon rendkívül költséghatékony
A 4 képzési év alatt hallgatóink megismerik azokat az - ősi természeti törvények alapján működő - összefüggéseket, melyek egész életünket irányítják, befolyásolják. Nem túlzás tehát azt mondanunk, hogy ezen összefüggések megismerése alapjaiban változtatja meg életünket.
A képzés végeztével hallgatóink egyedülállóan magas szintű, és tökéletesen autentikus tudásra tesznek szert, mely a világ bármely részén a vontakozó törvények mellett konvertálható. A természetgyógyászati tevékenységet Magyarországon törvény szabályozza. Ennek megfelelően a tanultak Magyarországon a vonatkozó ETI-GYEMSZI-ENKK-ÁEEK vizsgák letétele után akupresszőrként, vagy egyéb, bármilyen szakágú természetgyógyászati tevékenységet segítve gyakorolhatók
  • Az oktatás, a tananyag tökéletesen autentikus, ugyanis a kínai orvosi felsőoktatásban alkalmazott Hagyományos Kínai Orvostan standard elméleti anyagára épül
  • A képzés során az eredeti, kínai nyelvű kínai egyetemi tankönyveket használjuk, melyeket oktatóink fordítanak le a hallgatók számára. A képzés magyar nyelven folyik
  • Az oktatásban kizárólag orvosok vesznek részt (a kínai orvosi tantárgyakat Kínában végzett akupunktőr Hagyományos Kínai Orvosok, míg a nyugati orvosi tantárgyakat nyugati orvos kollégáink oktatják). Alkalmanként kínai nemzetiségű akupunktőr Hagyományos Kínai Orvosok is tartanak szemináriumokat, előadásokat. Ezeken az órákon magyar nyelvű tolmácsolást biztosítunk
A képzés átlagosan havonta egy hétvégét vesz igénybe, naponta reggel 9.00 - 15.00 óra között. Ezen időpontokon túl választható szemináriumok is megrendezésre kerülnek. A meghallgatott tananyag elmélyítése természetesen folyamatos otthoni, egyéni tanulást tesz szükségessé
Az 1. év tantárgyai A 2. év tantárgyai A 3. év tantárgyai A 4. év tantárgyai
Kínai Orvosi Alapelmélet Akupont tan Kínai Orvosi Gyógynövénytan Integratív Belgyógyászat
Kínai Orvosi Diagnosztika Tuina Kínai Orvosi Recepttan Kínai Kultúrtörténet
Nyugati Orvosi Élettan Funkcionális Anatómia Kínai Orvosi Belgyógyászat Ősi Orvosi Szövegek
Kínai Orvosi Nőgyógyászat Fejlődéstan
Kínai Orvosi Gyermekgyógyászat Egészségmegőrzés
Klinikai gyakorlat

A gyakorlati órák a tananyag integráns részét képezik. Mindezek mellett hallgatóink számára az elméleti tananyag elsajátítása mellett intézetünk akupunktúrás rendelőjében folyamatosan gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A képzés végeztével tehát a hallgatók elméleti ismereteiken túl azonnal használható gyakorlati tudással is bírnak

A képzés díja mindkét karon 116.000.Ft/szemeszter. Ez az összeg két részletben is fizethető. Az első részlet beiratkozáskor, illetve a mindenkori szemeszter kezdetének első napján, míg a második részlet az adott szemeszter 6. oktatási napjáig esedékes

A tandíj magában foglalja a tanúsítványok és vizsgák díját, de nem foglalja magában az ismételt és javító vizsgák díját, illetve a szabadon igényelhető belső jegyzetek árát. Mivel tankönyveink eredeti kínai nyelvű kínai orvosi egyetemi tankönyvek, ezek megvásárlása nem szükséges, oktatóink gondoskodnak a fordításról. Hallgatóink számára igény esetén rendelkezésre tudunk bocsájtani ún. belső jegyzeteket, a prezentációk másolatát. Ezek árai 2.000-3.000 Ft között mozognak, az egyéni tanulást és jegyzetelést segítik, megvásárlásuk így ajánlott, de nem kötelező

Az elméleti és gyakorlati képzés helyszíne a ShenNong Intézet belbudai székhelye

A képzés megkezdéséhez mindössze középiskolai végzettséget és büntetlen előéletet írunk elő, semmilyen szakmai, egészségügyi végzettség vagy korábbi szakmai tapasztalat nem szükséges. A Kínai Gyógymódok Akadémiájának célja, hogy az érdeklődőkkel, gyakorló és kezdő természetgyógyászokkal az alapoktól kezdve ismertesse meg a Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyászat autentikus tanait
  1. Előzetes jelentkezés
  2. Jelentkezés
  3. Beiratkozás
Az előzetes jelentkezés az egész év során folyamatos és emailben történhet az  info@kinaiorvoslas.hu. címen. Az előzetesen jelentkező érdeklődők bekerülnek az adatbázisunkba, és tanévkezdés előtt automatikusan kiértesítjük őket a további részletekről

A jelentkezés (a jelentkezés véglegesítése) a tandíj 10%-ának (11.600.- Ft) átutalásos befizetésével történhet, a szemeszter kezdete előtt min. 1 héttel. A jelentkezési díj természetesen beleszámít a tandíjba

A beiratkozás időpontjáról és helyszínéről a jelentkezési díjat már befizetett jelentkezők kapnak értesítést. A beiratkozásra személyi okmányokat, az érettségi bizonyítvány fénymásolatát és a Hallgatói Igazolvány kiállításához szükséges 1db eredeti, vagy fénymásolt igazolványképet kérünk