Kínai Gyógyászati Kar

A Hagyományos Kínai Gyógyászati Karon folyó képzések célja azoknak a gyógymódoknak az elsajátítása, melyek a Hagyományos Kínai Orvoslás tudáskomplexumához tartoznak, és hatékonyan segítik elő az egészség helyreállítását és megőrzését a természetgyógyászat keretei között (taiji, qigong, daoyin, tuina). Korábbi nagy sikerű előadássorozatunk, a "Szülők Iskolája" is ezen a karon működik, immár külön szakként, egy teljes iskolai szemeszteren keresztül.

 

DaoYin Szak

A szakon olyan mozgásterapeuták képzése folyik, akik saját praxisuk keretein belül egy speciális, kínai eredetű gerinctornát, a WuShuang DaoYin® Gerinctornát tanítják, oktatják csoportos, ill. egyéni gerinctorna órákon.

A WuShuang DaoYin® kínai gerinctorna egy olyan ősi, kínai mozgásformákból összeállított - egyedülállóan hatékony - gerincgyógyító mozgásrendszer, mely a Hagyományos Kínai Gyógyászat elméleti ismereteit és a több ezer éves kínai gerincgyógyító gyakorlatokat hatékonyan ötvözi a nyugati orvostudomány ismereteivel. Az ősi kínai DaoYín gerinctorna gyakorlatok segítségével a tapasztalatok alapján a nyaki, vállövi fájdalmaktól, gerincpanaszoktól, szenvedők mintegy 80%-a teljesen panaszmentessé válhat. Ezeket a gyakorlatokat és az elméleti hátteret kizárólag a Kínai Gyógymódok Akadémiáján sajátíthatják el a terápia iránt érdeklődők.

A WuShuang DaoYin® elméleti háttere megegyezik a Kínai Orvoslás elméleti hátterével. A képzések során a hallgatók tehát megismerkednek a Hagyományos Kínai Orvoslás lényegével, alapelméletével. Az elméleti alapok részeként megismerkednek a WuShuang DaoYin® szempontjából kiemelkedő fontosságú jingluo rendszerrel (meridián hálózat). Mindemellett betekintést kapnak a nyugati orvoslás funkcionális anatómiai ismereteibe is. Erre a kettős elméleti háttérre épülnek fel a gyakorlatok. A képzésben résztvevő hallgatók elsajátítják a mintegy 2500 éves múltra visszatekintő speciális kínai DaoYin gerinctorna gyakorlatokat, másrészt megtanulják ezeket a gyakorlatokat csoportos és egyéni gerinctorna órákon oktatni.

A képzés két szintre osztott (M1-M2), melyek értelemszerűen egymásra épülnek, M2 képzésünkre csak az M1 szintet végzett hallgatóink jelentkezhetnek. Mindkét szint képzése egy - egy szemesztert vesz igénybe.

A WuShuang DaoYin® oktatók munkája úgynevezett franchise rendszerben történik. Ennek lényege, hogy a képzések elvégzése után az oktatók egy szervezetbe, a WuShuang DaoYin® Kamara tagjainak sorába léphetnek. Ennek értelme és szerepe, hogy ezek után jogosulttá válnak a WuShuang DaoYin® Mozgásterapeuta megnevezés használatára, a megnevezést használó saját praxis folytatására a vonatkozó állami rendeletek figyelembevételével. A kamarai tagság semmilyen proporcionális anyagi függést nem jelent, célja és lényege a minőség és szakmai kontroll folyamatos biztosítása. A rendszer lehetőséget biztosít tapasztalatok cseréjére, illetve további elmélyült tanulmányok folytatására, ismeretbővítő kurzusok igénybevételére, közös publikációk megjelentetésére stb. A kamarai tagsággal rendelkező oktatók neve, esetleges hirdetései, írásai, kutatási eredményei, publikációi megjelenhetnek a WuShuang DaoYin® kiadványokban.

 

TuiNa Szak

A TuiNa a Hagyományos Kínai Orvoslás egyik legősibb és rendkívül hatékony terápiás eljárása. A képzés célja a Hagyományos Kínai Orvoslás tuina terápiájához értő olyan szakemberek képzése, akik elsősorban a gerinc megbetegedéseinek gyógyításával foglalkoznak.

A képzés során a hallgatók fontos funkcionális és gerincanatómiai ismereteket sajátítanak el, megismerik a gerinc  felépítését, majd megtanulják ezen ismereteiket összekapcsolni a Kínai Gyógyászat ismereteivel. Megismerik és megértik a gerinc biomechanikáját, leggyakoribb megbetegedéseit, elfajulásait. Elsajátítják az alapvető és a bonyolult manuális technikákat, illetve az eszközös (moxa, köpöly, guasha) tuina technikákat. Megismerkednek a Kínai Orvoslás Meridiánpont tanának alapjaival és a legfontosabb - a gerinc gyógyításában használatos - meridiánpontok lokalizációjával, hatásmechanizmusával. A tuina technikák segítségével az - azonnali műtéti beavatkozást nem igénylő - akut és idült gerincpanaszok mögött húzódó betegségek és fájdalmak túlnyomó többsége rendkívül hatékonyan gyógyítható.

 

QiGong Szak

A két szemeszteren át tartó képzésen a ZhiNeng QiGong 1.-2. szintjét, illetve gyógyító metódusát oktatjuk a hallgatóknak.

A ZhiNeng QiGong az egyik legjelentősebb és leghatékonyabb qigong stílus, melynek alapítója Dr. Ming Pang ma is aktívan tanít, dolgozik, gyógyít Kínában. Az általa megalapított stílus egyedülálló abban is, hogy Kínában hosszú időn át működött egy kórház, melyben több ezer beteget kizárólag ennek a stílusnak a gyógyítási metódusával kezeltek, rendkívüli hatékonysággal.

A hallgatók a stílus 1.-2. szintjét elsajátítva és azt rendszeresen gyakorolva nagyon hatékony öngyógyító technika ismeretére tesznek szert, ezen kívül a stílus saját módszerével képessé válnak mások egészségének energetikai módszerrel történő javítására is.

 

Fejlődéstan Szak ("Szülők Iskolája")

A szakon folyó oktatást gyermeket váró, vagy már gyermeket nevelő szülöknek, nagyszülőknek, édesanyáknak és édesapáknak ajánlunk.

Vajon a jó szándékon túl van-e tiszta elképzelésünk arról, hogy hogyan működik a gyermeki lélek? Vajon tudjuk-e pontosan, hogy mi is zajlik a gyermekben életének első hét évében, vagy éppen 7-21 éves kora között? Vajon tudjuk-e tudatosan, hogy mit szabad és mit nem szabad tennünk, vagy éppen mit „kötelező” tennünk gyermekünkkel a különböző életkorokban? Tudjuk-e pontosan, hogy a felnőtté válásig a gyermek három 7 éves perióduson megy keresztül, melyek mindegyikében tökéletesen más fizikai, szellemi és érzelmi táplálékra van szüksége? Ismerjük-e az emberi lélek szerkezetét, annak fejlődési törvényeit? Értjük-e az elme működését, tudjuk-e, hogy a hétköznapok során gyermekünk milyen információra hogyan reagál és az milyen hatással van további fejlődésére?

A legtöbb szülőben meglévő jó szándék, odafigyelés és féltés sajnos nem elég. Szükség van a gyermeki lélekkel, érzelemvilággal és mentális tevékenységgel kapcsolatos tények ismeretére is annak érdekében, hogy az egészséges fizikai, mentális és érzelmi környezetet és hátteret biztosíthassuk számukra.

A tanfolyamon a résztvevők megismerik a mintegy 2500 éves Hagyományos Kínai Orvoslás csodálatos világát, mely egy mélyen holisztikus közelítéssel szemléli az emberi lélek fejlődését és sajátosságait. A Kínai Gyógyászat és filozófia évezredes megfigyeléseinek, tapasztalatainak gondolati háttere és felfogása tiszta válaszokat és útmutatást ad minden szülő és nevelő számára a fentebb feltett kérdésekre. Nem a kínai típusú gyermeknevelést tanuljuk meg tehát, hanem olyan mély természeti törvényeket, melyek megértésében a kínai orvoslás filozófiai háttere segít nekünk.

A képzés anyaga tehát nem egy új áramlat, vagy valaki által megkonstruált rendszer. A természet ősi törvényeit ismerjük meg, így minden szülő, nevelő - az elmélet megértése után - a konkrétumok szintjén megtanulhatja mindazt a -sokszor megdöbbentő- dolgot, amit szabad és amit nem szabad tennie a gyermek egészséges fejlődése érdekében.