Kínai Orvostan Kar

 

A Hagyományos Kínai Orvostan Kar tematikája neves kínai Hagyományos Kínai Orvostudományi egyetemek oktatási programján alapul. A képzés anyaga szakmailag teljes mértékben koherens a Kínában működő Hagyományos Orvostudományi egyetemek szakmai anyagával, igy a világon bárhol konvertálható tudást ad. A magyar nyelven folyó oktatás során eredeti, kínai nyelvű egyetemi orvostani tankönyveket használunk, a hallgatók számára az oktatás vázát leképező magyar nyelvű jegyzeteket biztosítunk. A teljes képzés választhatóan 2 vagy 4 éven át tart, ugyanis a Hagyományos Kínai Orvoslás autentikus tanainak felsőfokú szintű elsajátításához időre van szükség. Oktatóink mindannyian orvosok, a nyugati orvosi tantárgyakat nyugati orvosi végzettségű kollégáink, míg a kínai orvosi tantárgyakat Kínában végzett, kínai orvosi végzettségű kollégáink oktatják. Vendégoktatóként tolmács segítségével alkalmanként kínai nemzetiségű kínai orvos kollégáink is tartanak kurzusokat.

Az első két év valójában alapozás. Ezen idő alatt a hallgatók megtanulják a Kínai Orvoslás teljes alapelméletét, teljes körű diagnosztikáját, megismerkednek a meridiánrendszerrel, megismerik a Szervek és szubsztanciák közti mély élettani és kórtani összefüggéseket, és magas szinten megtanulják az egyensúlytalanságok hatékony kezelését az akupontok használatán keresztül. Tanulmányaikban idáig eljutva a hallgatók képesek lesznek adott betegségeket diagnosztizálni a kínai orvoslás keretein belül, illetve képesek lesznek ezen egyensúlytalanságok pontnyomásos technikákkal történő gyógyítására. Ez esetben a végzettek a Kínai Gyógymódok Akadémiájának saját szabadegyetemi, 2 évről szóló angol - magyar nyelvű tanúsítványát kapják.

A második két évben kerülnek sorra a Kínai Orvoslás magasabb szintű szaktárgyai. A Gyógynövénytan és Recepttan órákon a hallgatók megismerik a a kínai orvoslásban használatos gyógynövények és gyógynövény kombinációk hatásmechanizmusát, a szaktárgyak keretében pedig konkrét belgyógyászati, nőgyógyászati, ill. gyermekgyógyászati megbetegedések gyógyítását. A negyedik évben tovább mélyítik nyugati kórélettani ismereteiket is, és ezzel párhuzamosan integratív szemlélet keretében ismerkednek a leggyakoribb megbetegedések nyugati orvosi és kínai orvosi szemléletével és gyógyításával. Betekintést kapnak a több ezer éves kínai kultúrtörténetbe, illetve a kínai orvoslás emblematikus írásos dokumentumaiba. Mindezek mellett rendszeresen tartunk év közbeni speciális kollégiumokat, melyeken a hallgatók egyéni érdeklődés szerint juthatnak speciális ismeretekhez. A tanultak alkalmazását a folyamatos év közbeni rendelői gyakorlatok, illetve a negyedik év végén sorra kerülő intenzív gyakorlat segíti. A 4 éves képzés tehát egyedülálló mélységben ismerteti meg a hallgatókat az ősi kínai orvostudomány autentikus elméletével és gyakorlatával. A teljes képzés befejeztével a hallgatók sikeres záróvizsga után a Kínai Gyógymódok Akadémiájának saját szabadegyetemi, 4 évről szóló kínai - angol - magyar nyelvű tanúsítványát kapják.

A saját tanúsítvány, illetve az akupresszúra tanfolyami igazolás mellett hallgatóink kérésre egy rövid CPR gyakorlati képzés után a GYEMSZI EÜ. alapmodul vizsgához szükséges tanfolyami végzettséget is kaphatnak. Ezen kívül - kiegészítő képzést vállalva - GYEMSZI AMM vizsgához szükséges tanfolyami végzettség megszerzésére is van lehetőség. Mivel a karon egyébként is okatott tantárgyakat beszámítjuk, így ezen végzettségek/igazolások megszerzése Akadémiánkon rendkívül költséghatékony.

Iskolánk - Magyarországon egyedülálló - magas színtű szabadegyetemi jellegű felnőttképzés, mely középiskolai végzettség felett mindenki számára nyitva áll.

A képzés nem állami képzés, hanem iskolarendszeren kívüli szabadegyetemi felnőttképzés. A végzettség nem állami végzettség, orvosi végzettséget, doktori címet nem ad. Ennek megfelelően képzésünk akupresszúra képzésnek minősül, nem oktatjuk tehát azokat a terápiás eljárásokat (tűszúrásos kezelés, gerincmanipulációs tuina technikák), melyeket a hatályos törvények orvosi végzettséghez kötnek. Célunk a jelenlegi törvényi szabályozás kereti között és annak szellemével összhangban a legmagasabb szintű kompetencia biztosítása azok számára, akik komolyan érdeklődnek a gyógyítás és komplex filozófia eme ága iránt.